Oferta dla banków i doradców finansowych

Oferta dla banków i doradców finansowych

Bankom i doradcom finansowym oferujemy kompleksowe:

N

Wyceny do kredytu na wszelkiego typu nieruchomości sporządzane przez licencjonowanego rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego

N

Sporządzanie i weryfikacja wszelkiego typu kosztorysów, w szczególności inwestorskiego – opierającego się na przedmiarze robót i służącego do ustalenia kosztu planowanej inwestycji, oraz powykonawczego – opierającego się na obmiarze robót i określającego rzeczywiste koszty związane ze zrealizowaną inwestycją,

N

Określanie stopnia zaawansowania prac budowlanych, szacowanie kosztów już poniesionych w związku z realizowaną inwestycją oraz wydatków niezbędnych do jej ukończenia,

N

Ponadto oferujemy wszelkiego rodzaju kosztorysy budowlane, kosztorysy remontowe, kosztorysy wykończeniowe.

Cennik:
Cena usługi jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju nieruchomości czy gruntu oraz zakresu świadczonej usługi. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i złożenia zapytania. Przygotujemy specjalnie dla państwa dedykowaną ofertę.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania usług naszej firmy.