O firmie

Firma Megalit Spółka z o.o. powstała w 2015 roku jako firma rodzinna. Terenem działania firmy Megalit Spółka z o.o. jest rynek nieruchomości.

Świadczymy usługi wyceny rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej wszystkich typów nieruchomości, w szacowaniu kosztów remontów i inwestycji budowlanych. Wykonujemy również inwentaryzacje budowlane oraz badanie stanu technicznego budynków i budowli. Jesteśmy wiarygodnym partnerem wielu banków i innych instytucji finansowych, urzędów miast, urzędów gmin, sądów powszechnych, kancelarii komorniczych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług oraz fachową i merytoryczną obsługę. W naszej działalności stawiamy na jakość i profesjonalizm świadczonych usług, które zapewnia znajomość lokalnego rynku i wysokie kwalifikacje. Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy, zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami.

Nasze usługi realizujemy praktycznie na terenie Polski środkowej i południowej. Przy większych zleceniach także na terenie całej Polski.