Kwalifikacje

Firma Megalit Spółka z o.o. to wysoki standard usług oraz najwyższy poziom merytoryczny osiągnięty dzięki wysokim kwalifikacjom właścicieli firmy, na które składają się:

Studia wyższe
• Ukończenie Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej Wydział Budownictwa Lądowego Specjalność Konstrukcje Inżynierskie,
• Ukończenie Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Specjalność Zaopatrywanie w Wodę i Unieszkodliwianie Zanieczyszczeń i Ścieków,
• Ukończenie Studiów Wyższych na Akademii Górniczo- Hutniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Specjalność Monitoring Środowiska,

Studia podyplomowe
• Ukończenie Studiów Podyplomowych w Zakresie Wyceny Nieruchomości Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
• Ukończenie Studiów Podyplomowych w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Ukończenie Studiów Podyplomowych w Zakresie Wyceny Nieruchomości Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Uprawnienia zawodowe
• Uprawnia Zawodowe w Zakresie Szacowania Nieruchomości nr 3746
• Uprawnia Zawodowe w Zakresie Szacowania Nieruchomości nr 7473
• Uprawnienia budowlane Nr 173/80
• Uprawnienia Projektowe Instalacji Sanitarnych Nr 424/90

Szkolenia
• Ukończenie potwierdzonego certyfikatem szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości
  ◦ „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego”
  ◦ „Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych”
  ◦ „Wybrane zagadnienia dotyczące odszkodowań w infrastrukturalnych inwestycjach liniowych oraz w ochronie środowiska i przyrody”
  ◦ „Wycena w dobie kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji finansowych
  ◦ „Wycena nieruchomości na tle znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego i innych przepisów”
Ukończenie szkolenia „Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – audyt energetyczny”
Ukończenie szkolenia „Kosztorysowanie Robót Budowlanych”