Oferta dla uczestników procesu budowlanego

Oferta dla uczestników procesu budowlanego

Uczestnikom procesu budowlanego oferujemy kompleksowe:

N

Analizy i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, szacowanie nakładów inwestycyjnych, ocenę efektywności inwestycji, zagrożenia i czynniki ryzyka,

N

Sporządzanie i weryfikację wszelkiego typu kosztorysów, w szczególności inwestorskiego – opierającego się na przedmiarze robót i służącego do ustalenia kosztu planowanej inwestycji, oraz powykonawczego – opierającego się na obmiarze robót i określającego rzeczywiste koszty związane ze zrealizowaną inwestycją,

N

Szacowanie wartości nieruchomości, na której planowana jest akcja rozwojowa (np. remont, modernizacja, wykończenie) według jej stanu po zakończeniu planowanych prac,

N

Wyceny do celów kredytowych bieżącej i przyszłej wartości nieruchomości,

N

Wyceny nakładów,

N

Analizy stanu prawnego nieruchomości,

N

Analizy uwarunkowań planistycznych,

N

Wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów związanych z realizacją inwestycji,

N

Kosztorysy budowlane, kosztorysy remontowe, kosztorysy wykończeniowe,

N

Wyceny do celów podatkowych,

N

Wyceny do celów ubezpieczeniowych.

Cennik:
Cena usługi jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju nieruchomości czy gruntu oraz zakresu świadczonej usługi. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i złożenia zapytania. Przygotujemy specjalnie dla państwa dedykowaną ofertę.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania usług naszej firmy.